இன்று உலக ஆமைகள் தினம்!

மே 23ம் தேதியான இன்று உலக ஆமைகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. மேலும், நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை கார்ல் லின்னேயஸ் பிறந்த தினமாகும்.