ஒரு நிமிடத்தில் கரோனா பரிசோதனை முடிவு: இந்தியப் பேராசிரியர் அடங்கிய குழு கண்டறிந்த புதிய கருவிக்கு சிங்கப்பூர் அரசு அனுமதி

மூச்சுக் காற்று மூலம் ஒருவருக்கு கரோனா தொற்று இருக்கிறதா இல்லையா என்பதைக் கண்டறியும் கருவிக்கு சிங்கப்பூர் அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்தக் கருவிக்கு ‘பிரீபென்ஸ் கோ’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் 3 மாணவர்கள், இந்தியப் பேராசிரியர் அடங்கிய குழு கண்டுபிடித்த இந்தக் கருவி மூலம் ஒருவருக்கு கரோனா தொற்று இருக்கிறதா என்பதை ஒரு நிமிடத்துக்குள் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

Facebook Comments Box
Author: sivapriya