ஏழை நாடுகளுக்குப் பிற நாடுகள் கரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்க வேண்டும்: உலக சுகாதார அமைப்பு

ஏழை நாடுகள் கரோனா தடுப்பூசி பெற பிற நாடுகள் உதவ வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

இதுகுறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ராஸ் அதானம் கெப்ரியேசஸ் தடுப்பூசிகள் குறித்த கூட்டம் ஒன்றில் பேசும்போது, “ஏழை நாடுகளுக்குப் பிற நாடுகள் கரோனா தடுப்பூசி வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு வழங்கினால்தான் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள்ளாக 10% மக்களுக்கு கரோனா தடுப்பூசி செலுத்த முடியும்” என்று வலியுறுத்தினார்.

Facebook Comments Box
Author: sivapriya