100 மாரத்தான் ஓடிய பாட்டி!

சீனாவில் 70 வயதுப் பெண் ஒருவர் கடந்த 16 ஆண்டுகளில் 100 மாரத்தான் போட்டிகளில் ஓடி சாதனை படைத்திருக்கிறார்! இதனால் இவரை 'சூப்பர் பாட்டி' என்று சீனர்கள் அழைக்கிறார்கள்.

பொதுவாக 50 வயதானாலே ஓய்வு குறித்து யோசிப்பவர்கள் அதிகம். ஆனால், 50 வயதில்தான் ஓடுவதற்கான ஆர்வமே வாங் லாங்குக்கு வந்திருக்கிறது. உடல் ஆரோக்கியத்துக்காகத்தான் முதலில் ஓட்டப் பயிற்சியை எடுக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால், வெகுவிரைவில் ஓட்டம் அவருடைய தீவிர ஆர்வமாக மாறிவிட்டது.

Author: sivapriya