ஒரே நேரத்தில் இளைஞரை தாக்கிய 3 பூஞ்சைகள்- மருத்துவ உலகினர் அதிர்ச்சி | Fungus

ஒரே நேரத்தில் இளைஞரை தாக்கிய 3 பூஞ்சைகள்- மருத்துவ உலகினர் அதிர்ச்சி | Fungus

Subscribe to my YouTube Channel

உ.பி.யில் கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட இளைஞருக்கு நேர்ந்த துயரம்

கறுப்பு, மஞ்சள், வெள்ளை என 3வித பூஞ்சைகளால் ஒரே நேரத்தில் பாதிப்பு

நாட்டிலேயே இது தான் முதல்முறை என மருத்துவ உலகினர் அதிர்ச்சி

Author: sarath kumar
No