ஒரே நேரத்தில் இளைஞரை தாக்கிய 3 பூஞ்சைகள்- மருத்துவ உலகினர் அதிர்ச்சி | Fungus

ஒரே நேரத்தில் இளைஞரை தாக்கிய 3 பூஞ்சைகள்- மருத்துவ உலகினர் அதிர்ச்சி | Fungus

உ.பி.யில் கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட இளைஞருக்கு நேர்ந்த துயரம்

கறுப்பு, மஞ்சள், வெள்ளை என 3வித பூஞ்சைகளால் ஒரே நேரத்தில் பாதிப்பு

நாட்டிலேயே இது தான் முதல்முறை என மருத்துவ உலகினர் அதிர்ச்சி

Facebook Comments Box
Author: sarath kumar
No