தடுப்பூசிக்காக அமெரிக்காவுக்கு படையெடுக்கும் வெளிநாட்டு செல்வந்தர்கள்

"நான் அமெரிக்காவை சுற்றிப்பார்க்க வேண்டும் என்ற கனவில் இங்கு வரவில்லை, தடுப்பூசியை எப்படியாவது போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே அமெரிக்கா வந்துள்ளேன்" என்கிறார் பெருவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர்.

அமெரிக்காவை சுற்றிப் பார்பதற்காக வந்தவர்கள் நிலை மாறி தற்போது அமெரிக்காவுக்கு தடுப்பூசி போடுவதற்காக பிற நாடுகளிலிருந்து மக்கள் வருகை தருகிறார்கள்.

Facebook Comments Box
Author: sivapriya