பிரிட்டன் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பிரான்ஸ் கட்டுப்பாடு

கரோனா பரவலை த்தடுக்கும் பொருட்டு பிரிட்டன் பயணிகளுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை பிரான்ஸ் விதித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பிரான்ஸ் ஊடகங்கள் தரப்பில், “ இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்டதாக அறியப்பட்ட b.1.617 கரோனா வைரஸ் பிரிட்டனில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் பிரிட்டனிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளை பிரான்ஸ் அரசு விதித்துள்ளது.

Author: sivapriya