கொரோனாவுக்கு பின் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு- மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை

கொரோனாவுக்கு பின் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு- மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை

கொரோனாவுக்கு பின் குழந்தைகளைத் தாக்கும் MIS-C எனப்படும் அழற்சி நோய்

குழந்தைகளின் இதயம், கல்லீரல், சிறுநீரகங்களைப் பாதிக்கும் என எச்சரிக்கை

குழந்தைகளின் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்றாலும் முன்னெச்சரிக்கை தேவை

Author: sivapriya