26 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மிருகத்தின் எலும்பு கண்டுபிடிப்பு! எந்த நாட்டில் தெரியுமா?

சீனாவில் 26 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ராட்சத காண்டாமிருகத்தின் மண்டை ஒட்டு எலும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

வடமேற்கு சீனாவில் கன்சு (Gansu) மாகாணத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதைபடிவங்களிலிருந்து இந்த ராட்சத காண்டாமிருகத்தின் எச்சம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 26.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த பாராசெராதேரியம் லிங்க்சியன்ஸ் (Paraceratherium linxiaense) 21 டன் எடையைக் கொண்டிருந்தது – இது 4 பெரிய ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கு சமமானதாகும்.

கொம்பு இல்லாத இந்த உயிரினத்தின் தலை 23 அடி (7 மீட்டர்) உயரத்தை மேய்ச்சலுக்கு எட்டக்கூடும், இது ஒட்டகச்சிவிங்கியை விட உயரமாக இருக்கும்.

விஞ்ஞானிகள் குழு இந்த இனங்கள் ஒரு காலத்தில் பாகிஸ்தானில் வாழ்ந்த மாபெரும் காண்டாமிருகங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது என்பதைக் கண்டறிந்தது, இது மத்திய ஆசியா முழுவதும் பயணம் செய்ததாகக் கூறியது.

இது வடமேற்கு சீனாவிற்கும் இந்திய-பாகிஸ்தான் துணைக் கண்டத்திற்கும் இடையில் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரிந்திருந்தால், திபெத்திய பீடபூமியில் அந்த நேரத்தில் சில தாழ்வான பகுதிகள் இருந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

Author: admin